Popredajný servis, objednávky zákazníkov na lov kaprov