Používate Internet Explorer 6 alebo 7. Doporučujeme update na verziu Internet Explorer 9 alebo novšiu. Táto verzia vám umožní využívať naše stránky bez obmedzení a ponúkne vám bezpečnejšiu a lepšiu skúsenosť.

Úvod
PRIHLÁSENIE | REGISTRÁCIA
V Anglicku je 5:04am (sme zatvorení)
Nasleduj nás naFacebook | Kontakt
Náhodne vybrané otázkyČo sa stane, ak si na svoju virtuálnu adresu nechám zaslať položku, ktorá sa nachádza v zozname zakázaných položiek, respektíve na zozname položiek, ktoré nie sú poistené?

Zásielka, ktorá bude obsahovať položky, ktoré je zakázané posielať na vašu virtuálnu adresu, môže byť buď vrátená odosielateľovi na vaše náklady, alebo môže byť zničená, podľa nášho uváženia.

Zásielka, ktorá bude obsahovať položky, ktoré sa prepravujú výlučne na vašu vlastnú zodpovednosť, bude normálne prepravená, ale ak by prišlo ku škodovej udalosti, reklamácia takýchto položiek bude zamietnutá. Upozorňujeme, že zákazník je povinný pri odosielaní zásielky uviesť jej pravdivý obsah. Zatajenie skutočného obsahu zásielky bude automaticky znamenať zamietnutie prípadnej reklamácie.

..........

Ste schopní skonsolidovať akékoľvek zásielky?

Nie. Pokiaľ zákazník obdrží na virtuálnu adresu niekoľko veľkých krabíc, ktoré sú navyše plné, tak v takomto prípade konsolidácia prakticky nie je možná. Takmer každý kuriér má okrem hmotnostných limitov i rozmerové limity, takže zväčšením krabice nad určitý rozmer a hmotnosť nedosiahneme žiadnu úsporu, paradoxne by poštovné mohlo byť drahšie. Ideálne na konsolidáciu sú malé balíčky, ktorých môžeme dať do našej najväčšej typizovanej krabice 60x46x46 cm i niekoľko desiatok. Úspora na poštovnom je potom obrovská.

..........

Píšete, že platba bankovým prevodom je zdarma, ale napriek tomu si účtujete 6.5%. Ako to teda je?

Za platbu bankovým prevodom si skutočne nič neúčtujeme, napriek tomu, že banky si účtujú poplatok za každú jednu platbu prijatú na našom účte. Poplatok 6.5% sa týka tých platieb, ktoré sú realizované bankovým prevodom na EUR alebo CZK účet. Nejde o poplatok za prevod samotný, je to v skutočnosti navýšenie kurzu Európskej centrálnej banky o 6.5% podľa ktorého prepočítavame sumu na úhradu. Detailnejšie vysvetlenie je v odpovedi na otázku Prečo je platba na EUR a CZK účet navýšená o 6.5%?

..........

Požiadal som o vyfotografovanie nákupov, rozmyslel som si to však a chcel by som túto požiadavku zrušiť. Ako?

Zrušiť túto požiadavku je možné vo vašom účte. U príslušného balíka, u ktorého chcete zrušiť túto požiadavku stačí kliknúť na červený krížik. Upozorňujeme, že zrušiť túto požiadavku je možné len pokiaľ je u príslušného balíka uvedený stav - "čaká na vyfotografovanie". Ako náhle balík začneme fotografovať, stav balíka sa zmení na "fotografuje sa" a túto požiadavku už nie je možné zrušiť.

..........

Môžem si cez vašu službu nechať preposlať akúkoľvek zásielku?

Bohužiaľ nie. Zoznam položiek, ktoré si nie je možné nechať poslať na vašu virtuálnu adresu, respektíve zoznam položiek, ktoré nebudú počas prepravy poistené nájdete tu.

..........


Copyright 2007 - 2018 © Dolphi Couriers Ltd, Všetky práva vyhradené.Dětské oblečení George, Matalan a Tu. | Stylový špunt