Používate Internet Explorer 6 alebo 7. Doporučujeme update na verziu Internet Explorer 9 alebo novšiu. Táto verzia vám umožní využívať naše stránky bez obmedzení a ponúkne vám bezpečnejšiu a lepšiu skúsenosť.

Úvod
PRIHLÁSENIE | REGISTRÁCIA
V Anglicku je 10:20pm (sme zatvorení)
Nasleduj nás naFacebook | Kontakt
Náhodne vybrané otázkyJe možné si k vám nechať zaslať listové zásielky alebo časopisy?

Je nám ľúto, toto nie je možné. Akákoľvek listová zásielka alebo časopis, ktorý by na vašu virtuálnu adresu prišiel, bude scartovaný.

..........

Moja zásielka, ktorú si nechávam od vás zaslať domov cez DHL, sa skladá z dvoch balíkov. Jeden balík má hodnotu 400 GBP a druhý má hodnotu 30 GBP. Nechal som si teda celú zásielku poistiť na 500 GBP. Je celá moja zásielka poistená na 500 GBP?

Vo vašom prípade sa hodnota, na ktorú sú jednotlivé balíky poistené, počíta takto:

Celková výška pripoistenia, ktorý ste si zjednal – 500 GBP sa podeli počtom balíkov v zásielke a každý balík teda bude poistený na 250 GBP. Prvý balík teda nebude poistený na celkovú hodnotu, druhý bude zbytočne prepoistený. Čo doporučujeme v takomto prípade urobiť je, nechať si oba balíky zaslať samostatne, balík v hodnote 400 GBP pripoistiť na 500 GBP a druhý balík bude automaticky poistený na 50 GBP zdarma. V cene za dopravu ani poistenie nebude žiadny rozdiel a oba balíky budú poistené do plnej výšky.

..........

Môj balík obsahuje dvadsať kusov identickej položky. Budem platiť za kontrolu dvadsiatich kusov alebo jedného kusu?

Budete platiť za každý jeden kus, ktorý balík obsahuje, bez ohľadu na to, či sa jedná o dvadsať rôznych kusov alebo o dvadsať identických kusov. Je to z dôdovu, že kontrolujeme každý kus, ktorý sa v balíku nachádza, jednak na poškodenie a jednak, či ten príslušný kus je presne to, čo ste si objednali, a teda je úplne bezpredmetné, či sa jedná o identické položky alebo rôzne položky.

..........

V minulosti bolo možné si nechať zaslať zásielku cez Dolphi Transport i bez toho, aby som za ňu zaplatil ešte pred opustením vášho skladu. Prečo to už ďalej nie je možné?

S rastúcim množstvom prijatých balíkov u nás v sklade, s väčšou náročnosťou na logistiku a so zvyšujúcimi sa nákladmi na administráciu pri riešení situácií, keď bola zásielka príjemcovi omylom doručená bez zaplatenia, je toto opatrenie logickým dôsledkom vyššie uvedeného.

V praxi toto opatrenie pre zákazníkov využívajúcich dopravu cez spoločnosť Dolphi Transport znamená, že požiadavku na preposlanie budú musieť v systéme dávať s určitým predstihom, aby stihli zásielku uhradiť tak, aby bola platba pripísaná najneskôr do 10:00 hod. v deň odchodu zásielok z UK, čo je zvyčajne v utorok každý týždeň. Všetky zásielky, za ktoré príde úhrada po 10:00 hod. v deň odchodu zásielok, budú odoslané v nasledujúcom termíne prepravy, zvyčajne o jeden týždeň neskôr. Toto opatrenie sa týka len dopravy cez spoločnosť Dolphi Transport. U ostatných dopravcov sa zásielky odosielajú každý deň.

..........

Je moja zásielka poistená? Ak áno, na akú výšku?

Áno, každá zásielka je poistená, pokiaľ neobsahuje zákázané položky, ktoré nie je možné poistiť, respektívne položky, ktoré sa prepravujú len na zodpovednosť zákazníka. Ich zoznam nájdete na viacerých miestach našich stánok, napríklad i tu.

Výška poistenia závisí od toho, kde sa zásielka nachádza v momente škodovej udalosti.
• Pokiaľ je zásielka na ceste na vašu virtuálnu adresu a príde napríklad k jej strate alebo poškodeniu, poistnú udalosť rieši zákazník priamo s predajcom.
• Pokiaľ sa zásielka nachádza na vašej virtuálnej adrese v našom sklade, je poistená do výšky 250 GBP proti strate a poškodeniu.
• Pokiaľ už zásielka opustila nás sklad a je na ceste k vám domov, výška poistenia závisí od dopravcu, ktorého ste si vybrali. Presné údaje sú k dispozícii v našich Obchodných podmienkach.

..........


Copyright 2007 - 2018 © Dolphi Couriers Ltd, Všetky práva vyhradené.